Qbit-kommune

Faxe Kommune vælger Jedox

Faxe-kommune

Kommunal budgetopfølgning ”Forventet regnskab” hos Faxe Kommune.

Faxe Kommune vælger Jedox til at automatisere og effektivisere kommunens processer, og forbedre brugervenligheden omkring den tilbagevendende budgetopfølgning, som i kommunalt regi kaldes ”Forventet regnskab”

Det er bøvlet og manuelt med de mange regneark

Faxe Kommune har gennem mange år opbygget en kompleks regnearksmodel til at indsamle kommunens forventninger til resten af året. En proces, hvor de enkelte budgetansvarlige, skal give input til deres forventninger. Alle forventninger fra de budgetansvarlige indsamles, valideres, konsolideres, for til sidst at indlæse det i økonomisystemet. Dette afsluttes ved at lave specielle rapporter indholdene nøgletal og forklaringer, som samlet skal rapporters til direktion og politikerne.

En opgave med mange manuelle og arbejdskrævende processer, som indeholder mange fejl muligheder, når data og regneark skal hentes/opdateres og valideres. Der ligger videre et stort arbejde i at klargøre og tilpasse regneark til en ny budgetopfølgningsrunde af ”Forventet regnskab”.

Excel modellerne giver samtidig udfordringer med at styre versionering af budgetopfølgning, – eksempelvis, hvem har ændret hvad og hvornår og hvilke forklaringer og kommentarer hører til hvilke versioner. Hvad blev der samlet kommenteret for 6 måneder siden? Dette er ikke noget, der ligger direkte tilgængeligt, hvis det skal analyseres på historikken.

Scroll til toppen