Kunder

Løsninger, der giver mening

”I 2011 var vi ved at ramme loftet med vores Excel model som var blevet meget komplekse. Vi indgik et ”Mesterlære” samarbejde med det formål at konvertere vores Excel til Jedox indenfor 3 måneder. I dag bruger vi Jedox på 5. år, som vores koncern budget og rapporteringsplatform”

Jan Knudsen,
Head of Business Controlling
ABB A/S

”Vi har evalueret markedet for budget og konsolideringssystemer og valgte i maj 2016, at gennemføre en POC med Jedox, med det formål at understøtte Bonnier B2B behov for at effektivisere og automatisere koncern budget og rapporteringsproces for alle Europæiske selskaber. Vi valgte hurtigt derefter at gå videre med implementeringen og vil GO LIVE i november 2016”.

Karmo Kaas-Lutsberg
CEO
Bonnier

”På få måneder, fik vi hjælp til at konvertere en stor og tung Excel budget model, til en moderne Jedox budget løsning, med digital understøttelse af arbejdsgange og automatiseret flow. Leveret til tiden og indenfor aftalte økonomi”

Claus Jacobsen
Finance Manager
DSV Global IT.

”Vi foretog en evaluering af markedet for budget systemer og fandt Jedox som det mest konkurrencedygtige. I et tæt samarbejde med Qbit, er Jedox i dag blevet vores strategiske platform til digitalisering af arbejdsprocesser, herunder budgetproces, analyse og rapportering”

Carsten Rytter Nygaard
 CFO
Clio Online (en del af Bonnier koncernen)

”I et EU udbud i år 2015, valgte vi i konkurrence med bl.a. KMD og CSC, Qbit som leverandør af koncern budget og forecast system, til at understøtte anlæg, investering, lønstyring, interne rammer, finans, budget og aktivitet. Jedox er sideløbende udbygget til at understøtte speciel løsning til Kødkontrollen til budgetstyring af enhedens virksomhedsmodel – er rigtig glad for den automatiserede budget proces samt rapporteringen til direktionen og chef-gruppen”

Jon Simonsen
Økonomichef
Fødevarestyrelsen

”Vi valgte at konvertere vores manuelle og tidskrævende Excel model til en effektiv og digital Anlægs- og Likviditetsstyringsmodel, baseret på Jedox. Til at guide projektlederne gennem opfølgningen for derved at opnå en højre brugertilfredshed samt bedre kvalitet i indtastninger og besvarelser. Modulet giver samtidig overblik over budgetprocessen og automatisk konsolidering budgettal, forklaringer og versioner.

Christian Sten Nielsen
Økonomichef
Glostrup Kommune

”I konkurrence med andre leverandører, valgte vi Jedox som platform til Lolland Kommunes fremtidige koncern styring grundet fleksibilitet i forhold til Excel, web og mobile samt muligheder for direkte indtastning af både kommentarer og tal. Videre muligheden for Self-service for bedre at kunne hjælpe fagområderne. Koncern styringen omhandler kommunes 150 budgetansvarlige, direktionen og politikkerne”.

Brian Johansen
Økonomichef
Lolland Kommune

”Rambøll valgte Jedox som koncern budget og forecast løsningen til alle 500 budgetbrugere på verdensplan - grundet self-service, fleksibilitet, brugervenlighed og pris – og for første gang nogensinde, har Rambøll afleveret sit konsoliderede koncern budget til tiden”

Christiane Johansen
Director Global Shared Support and Global Business Applications
Rambøll

”Vi valgte et samarbejde med Qbit i august 2016 med udgangspunkt i at bruge Jedox til at opgradere vores Koncernprognoser til mere automatisk og moderne styring.
Vi ser store muligheder i samarbejdet i forhold til at elimere/opgradere koncernens mange komplekse og manuelle regneark, med det mere fleksible og brugervenlige Jedox”.​

Anders Egeblad
Head of Corporate Finance
Tryg

”Vi valgte at benytte os af Qbit’s ekspertise inden for statslig økonomistyring. Kriminalforsorgen havde brug for kompetencer inden for statslig økonomistyring og budgettering, og her faldt valget på Qbit. Opgaven bestod i at få udviklet en budgetmodel samt udarbejdet et første budget, som kunne anvendes af ledelsen i den pågældende institution.”

Peter Schultz-Nielsen
Områdechef
Kriminalforsorgen i Hovedstaden

"Metropol har efter en omfattende tilbudsproces med deltagelse af alle CPM leverandører, valgt at indgå et strategisk samarbejde med Qbit om at levere deres fremtidige økonomi og styringsmodel med Jedox. I år 2018 bliver Metropol og UCC fusioneret til en uddannelsesinstitution med 20.000 elever og ca. 1.600 ansatte."

Mads Egehøj Vanggaard
Business Controller
Metropol

"Hørsholm Kommune ønsker en mere automatiseret og versionsstyret prognose over likviditetsudviklingen til kommunens ledelse og politikere.
Valgte at udskifte Excel model med Jedox for at eliminere de manuelle data og integrationsopgaver og samtidig opnå validitet, kvalitet og mere præcise likviditetsprognoser."

Thomas Rafn
Centerchef for økonomi og personale

Hørsholm Kommune

TOP