Kunde Case |

Faxe Kommune

Qbit-Jedox-logo

Kommunal budgetopfølgning Faxe Kommune – ”Forventet Regnskab”

Qbit-kommune

Kunde

Faxe Kommune

Område

Danmark

Industri

Offentlig, Kommune

Afdeling

Finans, Økonomi

Løsning

Budgetopfølgning, budget-katalog, ledelsesinformation

Systemmiljø

Prisme (Dynamics AX), MS Excel, KOMLIS

Opsummering

Effektivisering af manuelle, besværlige og tidskrævende arbejdsprocesser. Jedox er valgt som strategisk og brugervenlig platform, til at eliminere kommunes mange manuelle arbejdsprocesser i forbindelse med forskellige opgaver i både koncernen og i fagområder.

Faxe-kommune

Kommunal budgetopfølgning ”Forventet regnskab” hos Faxe Kommune.

Faxe Kommune vælger Jedox til at automatisere og effektivisere kommunens processer, og forbedre brugervenligheden omkring den tilbagevendende budgetopfølgning, som i kommunalt regi kaldes ”Forventet regnskab”

Det er bøvlet og manuelt med de mange regneark

Faxe Kommune har gennem mange år opbygget en kompleks regnearksmodel til at indsamle kommunens forventninger til resten af året. En proces, hvor de enkelte budgetansvarlige, skal give input til deres forventninger. Alle forventninger fra de budgetansvarlige indsamles, valideres, konsolideres, for til sidst at indlæse det i økonomisystemet. Dette afsluttes ved at lave specielle rapporter indholdene nøgletal og forklaringer, som samlet skal rapporters til direktion og politikerne.

En opgave med mange manuelle og arbejdskrævende processer, som indeholder mange fejl muligheder, når data og regneark skal hentes/opdateres og valideres. Der ligger videre et stort arbejde i at klargøre og tilpasse regneark til en ny budgetopfølgningsrunde af ”Forventet regnskab”.
Excel modellerne giver samtidig udfordringer med at styre versionering af budgetopfølgning, – eksempelvis, hvem har ændret hvad og hvornår og hvilke forklaringer og kommentarer hører til hvilke versioner. Hvad blev der samlet kommenteret for 6 måneder siden? Dette er ikke noget, der ligger direkte tilgængeligt, hvis det skal analyseres på historikken. 

Qbit-Jedox-integration

Ny digital og automatiseret løsning med Jedox, hjælper med at effektivere processen og gør det nemt for brugerne

Formålet er, at de budgetansvarlige i de enkelte centre, nemt kan skønne og forklare deres forventninger til det samlede årsforbrug på omkostningerne – drift, finansiering og anlæg. En øvelse som Faxe Kommune gennemfører 3 gange om året. Jedox sørger for, at budgetansvarlige har adgang til budgetark, med opdaterede data og forklaringer for brugerens ansvarsområde, og når der indtastes ændringer og forklaringer vises status på skærmen og gemmes automatisk.
Qbit-diagram-faxe-kommune

Nemt for brugerne

Løsningen gør det nemt for de budgetansvarlige at overskue status og rette til, samt gør det nemt at supplere de forskellige afvigelsesforklaringer med vedhæftede bilag. De enkelte budgetansvarlige har videre mulighed for at kategorisere forklaringer mellem interne og forklaringer, der skal bruges til en politisk sagsfremstilling.

Opdaterede data leveres automatisk

Jedox giver brugerne adgang til en opdateret økonomi status og et brugervenligt inputark, som er nemt at arbejde med. Alle skøn og forklaringer konsolideres automatisk i Jedox, som husker versioner, brugerne (revisionsspor) og forklaringer.

Godkendelsesproces

Til ”MFR”-processen tilknyttes en godkendelsesproces, så centerchefer godkender MFR input fra de enkelte budgetansvarlige, inden det digitalt og automatisk leveres til Koncern Økonomi.
Qbit-Jedox-BARC-analyse

Automatisk konsolidering og rapportering til ledelse og politiker

Når MFR-processen er gennemført og når alle budget input er godkendt, konsolideres det hele automatisk. Koncern Økonomi, kan via standard skabeloner, automatisk rapportere til direktion og til politisk niveau.

Sagsfremstilling

Jedox leverer grundlaget til en samlet budgetopfølgningssag, til sagsfremstilling og til behandling på politiske niveau.

Historik er tilgængeligt – justeringer og forklaringer

Alt historik bevares i løsningen og brugerne kan se tilbage på egne versioner, som tidligere er rapporteret, med alle forklaringer. Koncern Økonomi kan det samme for hele kommunens konsoliderede forventninger og forklaringer på tværs.

Qbit-Jedox-Database-specialist

Ud over MFR/Kommunal budgetopfølgning tilbyder Qbit også moduler til følgende:

  • Budgetlægning og Budgetkatalog
  • Anlægsstyring/Anlægskatalog
  • Likviditetsstyring
  • Prognose og Simulering
  • Måneds- og Kvartalsregnskab
  • Ledelsesinformation og Dashboards

Beskrivelse af Qbit

Vi har nogle af landets dygtigste konsulenter, der har mange års erfaring med implementering af budget, forecast og business intelligence løsninger, hos private og offentlige virksomheder i ind- og udland. Vi tilbyder en grundig gennemgang af jeres økonomi- og budgetstyring med fokus på at opnå effektiviseringsgevinster, bedre processtyring og brugervenlighed. Vi vil opbygge et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde, for at sikre succes i vores samarbejde og leverancer, med fokus på at levere til tiden og inden for det aftalte budget.

Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!

Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.

Scroll til toppen