Jedox Academy

Qbit er Jedox Academy partner og er eneste leverandør i Skandinavien, der kan tilbyde Jedox certificerede kurser. Vi har både enkeltstående kurser og kursuspakker til din virksomhed, så vi kan klæde brugerne ordenligt på – enten som superbruger eller i forbindelse med en Mesterlære uddannelse. Qbit er centralt beliggende i Herlev i Storkøbenhavn.

En oversigt over vores kurser:

Jedox Intro Kursus (210, 211 og 251)

Lær grundlæggende begreber i Jedox-datahåndtering, Jedox-analyse og dataindtastning. Med dette kursus lægger du et solidt fundament til videreuvikling af din viden.

Stå for afrapportering og fremlæg komplekse og dynamiske rapporter - Det er nemt med Jedox Rapport kursus.

Udvid din viden til vedligeholdelse af databasestrukturer. Brug Modeler til at oprette og justere komponenter i en Jedox database.

306 - Jedox Web Professional

Dynamisk oprettelse af webrapporter med regneark

Kursets formål:
Efter dette kursus vil eleverne være i stand til at opbygge en dynamisk rapport med DynaRanges og danne elementer ved hjælp af Jedox Web og for at forbedre den med business charts og yderligere beregninger. Derudover vil eleverne lære teknikker til at opbygge et rapporteringssystem.

Undervisningen dækker over:

 • Excel rapporter på internettet
 • Formelementer og variabler - Brug af DynaRanges
 • Globale indstillinger
 • File og Report Manager
 • Diagrammer og mikrocharts
 • Brug af rammer og links
 • Dynamisk kontrol af dataindtastning

Tal med en af vores eksperter

Få en uforpligtende samtale med en af vores eksperter og hør mere!

356 - Jedox Integration Professional

Dataintegration og automatisering af indlæsningsprocesser

Kursets formål:
Efter dette kursus vil eleverne kunne hente data fra forskellige kilder og forvandle den til forskellige belastningsprocesser, til at opbygge dimensioner, for at indlæse transaktionsdata i en terning samt at automatisere disse processer.

Undervisningen dækker over:

 • Database og filforbindelser
 • Ekstrakter (Relation, File, Calendar, ConstantTree, CubeSlice)
 • Feltomformninger (Dato, opslag, tekstfunktioner)
 • Hierarki transformerer
 • Bordtransformer (normalisere, løkker)
 • Dimension og Cube Loads
 • Standard Jobs

401 - Jedox Web Ekspert

Scriptbaseret udvidelse af dynamiske webrapporter

Kursets formål:
Efter dette kursus vil eleverne kunne sammenkoble flere webskabeloner problemfrit, optimere brugergrænsefladen & den intuitive brugervenlighed gennem dynamisk navigation og implementere proceskontrol (eksempelvis i en planlægningsfase, samt i avanverede rapporteringsautomatiseringsteknikker (Jedox Web macros).

Undervisningen dækker over:

 • Import og eksport
 • Dynamisk rapportering med (Hyperlinks og DynaRanges)
 • Introduktion til makrobaseret Application Logic (PHP)
 • Kontrol af rapporter (makro)
 • Dynamiske attributværdister (makro)
 • Automatiseret batchudskrivning (makro)
 • Introduktion til rapportraffinering med widgets (HTML, JavaScript)
 • Data-drevet og dynamisk formateret HTML-blokke
 • Data-drevne GeoCharts

”I konkurrence med andre leverandører, valgte vi Jedox som platform til Lolland Kommunes fremtidige koncern styring grundet fleksibilitet i forhold til Excel, web og mobile samt muligheder for direkte indtastning af både kommentarer og tal. Videre muligheden for Self-service for bedre at kunne hjælpe fagområderne. Koncern styringen omhandler kommunes 150 budgetansvarlige, direktionen og politikkerne.”

Brian Johansen
Økonomichef
Lolland Kommune

 

”Vi valgte at konvertere vores manuelle og tidskrævende Excel model til en effektiv og digital Anlægs- og Likviditetsstyringsmodel, baseret på Jedox. Til at guide projektlederne gennem opfølgningen for derved at opnå en højre brugertilfredshed samt bedre kvalitet i indtastninger og besvarelser. Modulet giver samtidig overblik over budgetprocessen og automatisk konsolidering budgettal, forklaringer og versioner."

Christian Sten Nielsen
Økonomichef
Glostrup Kommune

Hørsholm Kommune ønsker en mere automatiseret og versionsstyret prognose over likviditetsudviklingen til kommunens ledelse og politikere.
Valgte at udskifte Excel model med Jedox for at eliminere de manuelle data og integrationsopgaver og samtidig opnå validitet, kvalitet og mere præcise likviditetsprognoser.

Thomas Rafn
Centerchef for økonomi og personale
Hørsholm Kommune

TOP