Kunde Case |

Tryg Group

Tryg Group Forecasting – Beyond Budgeting

Tryg-med-Qbit-og-deres-Jedox-Løsning

Kunde

Tryg

Område

Danmark, Norge, Sverige

Industri

Forsikring

Afdeling

Finans, Salg

Applikationer

Finans rapportering, KPI, budget, planlægning, driver baseret prisfastsættelse

Systemmiljø

SAP, Oracle, MS Excel, MS Access Database

Executive Summary

Tryg er en af de største skadesforsikrings firma i den nordlige region, hvor de har aktiviteter i både Danmark, Norge og Sverige. Tryg valgte Jedox for at optimere deres virksomhedsrapportering process og forbedre organiseringen af deres finansielle budgetering og planlægning. Tryg kan nu forudse langtids- og korttidssigtet i forhold til forretningsudvikling og justere finansielle strategier mere præcist og effektivt takket være integrationen til en Jedox platform.

Fordele

Support af driver-baseret finansieringsplanlægning og rapportering

Transparente processor til planlægning og budgettering

Løsningsvedligeholdelse sker gennem eget finanshold

Tryg koncern prognose – Beyond Budgeting

Tryg, som er Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste i Norden og med 3200 medarbejdere, varetager forsikringer for 2,55 millioner privatpersoner samt for 140.000 virksomheder.

Det er vigtigt for koncernen at have indsigt i udviklingen af forretningen indenfor en række områder. Til dette havde Tryg bygget og udbygget avancerede og komplekse Excel og Access modeller
Udfordringen var dog at modellerne krævede mange manuelle processer. Det krævede 6 ugers arbejde at indsamle og forberede en prognose og samtidig var det teknisk vanskeligt at vise rullende forecast – indeværende år og 3 år frem.
Som det kendetegner mange Excel modeller, som anvendes til budget er det vanskeligt at konsolidere ark, det er meget arbejdskrævende, der er stor risiko for fejl og fejlindtastninger, inkonsistente resultater, vanskeligt at følge versioner, indberetninger, forklaringer og der er intet revisionsspor.
Tryg valgte i efteråret 2016 Jedox som ny platform til at erstatte den kørende Excel/Access model i et migreringssamarbejde med Qbit.
Med Jedox får Tryg en integreret og levende verden, med rullende og dynamisk forecast fra en vilkårlig start-periode, med automatiseret data load, validering og direkte konsolidering af de indberetninger og forklaringer.
Brugerne skal forholde sig til en række forhold. Eksempelvis, hvis der forekommer en stigning i indbrud, hvad gør vi? – hvilke initiativer sætter vi så i værk for enten at nedbringe antallet eller justere i vilkår eller pris, og hvilken økonomisk påvirkning får det.
Ledelsesrapportering til direktionen sker for at levere en prognose på udviklingen og forventninger til Tryg koncernens performance på kort og lang sigtfor at sikre, at dialogen på ledelsesniveau understøtter, at man løbende og agilt forholder sig til, om koncernens indsatser og initiativer bringer Tryg i den rigtige retning:
I Tryg´s koncern prognose måler den på forskellige elementer og input, som beregnes og leveres i en samlet prognose indenfor områder som fx:
 • Præmieindtægter
 • Skadeprocenter
 • Vejr- og klimaforhold
 • Initiativer og observationer
 • Forventet udvikling i håndværkerpriser
 • Effekt af kampagner
 • Effekt af anskaffelser og investering i fx. nye IT-systemer, produkter og bemanding.
 • Vejr- og klimaforhold
 • Omkostninger som løn, IT mv. fremskrives i rullende forecast og justeres med initiativer
 • Omkostningsallokering
 • Fordeling af administrative / indirekte omkostninger, som husleje, IT, mangement fee, fordelt ud på produkter og profit centre

Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!

Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.